Z Dobroutov

Přejít na: navigace, hledání

V roce 2009 rozpoutal diskuzi návrh pro znovuobnovení snahy vystavět v Dobroutově kapličku. Pro pamětníky připomeňme předchozí pokus z šedesátých let. Pod vedením tehdejšího předsedy MNV - pana Jana Fuita - rodáka z Věžnic, se organizovala sbírka na výstavbu kapličky. Po nátlaku na jeho osobu se nakonec p. Fuit rozhodl akci zrušit. Již vybrané peníze byly vráceny dárcům a stavba byla odvolána.

Obsah

Svěcení


Plakát na svěcení kaple

Ilustrace Františka Vacka na pozvánku na svěcení kaple

Dne 22. června 2019 bude kaple během slavnostní mše svaté vysvěcena. Mše svatá začíná v 11hod, celebruje J.E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál JU.D. sídelní biskup královéhradecký.

Program:

 • 11:00 slavnostní mše svatá
 • 12:30 poděkování starosty obce
 • 12:40 dechová hudba pod vedením p. Smejkala a p. Vacka
 • 15:00 slavnostní fanfára lesních rohů z hráze návesního rybníka

Doprovodné akce:

 • výstava strojů na hrázi rybníka
 • pohoštění na dvoře obecního úřadu
 • k poslechu i tanci hraje Doškovjanka

Slovo architekta

Pocházím z Vysočiny, z kraje s malebnou přírodou a charakteristickými vesničkami, jako je právě obec Dobroutov. Domečky rozeseté po svazích, v údolí rybník... se staly výchozí inspirací návrhu nové kapličky.

S přihlédnutím na finanční možnosti jsem navrhl objekt prostý okázalosti, který i měřítkově souzní s daným prostředím. Současně s tím jsem si však uvědomil, jak důležitou roli by měla mít architektura kapličky sdílející své poslání vůči širšímu okolí obce. Tuto ideu jsem zhmotnil v dominantním výrazu štítu s křížem a neodmyslitelným schodištěm. Záměrné "pootočení" hlavního průčelí směrem k obci má i symbolický význam.

Interiér kapličky s oltářním obrazem sv. Jana Křtitele je řešen jako vertikální prostor z větší části otevřený do obnažené konstrukce krovu. Rustikální pojetí s přiměřenou dávkou žádoucí intimity je odrazem vnější architektury objektu.

Realizace kapličky mi umožnila seznámit se s ryzími lidmi, kteří se zasloužili finančně nebo prací přispěli k zdárnému dovršení akce. Považuji zde za nutné se zmínit o mimořádné zásluze pana starosty, který organizačně a prakticky vlastníma rukama tento objekt vybudoval ve vynikající kvalitě, a to komplexně včetně všech detailů a souvisejících úprav okolí novostavby. Bylo pro mě radostí s panem starostou spolupracovat a za to mu patří můj dík!

Na umělecké výzdobě se podíleli:

Zdeněk Baueršíma - architekt

Média

 • článek v Jihlavském deníku (10.01. 2014)
 • shot v regionálních zprávách České televize (23.02. 2016)
 • Skutek roku 2015: V roce 2016 vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina už sedmý ročník ankety Skutek roku. Veřejnost měla možnost nominovat aktivity, které v loňském roce nejvíce přispěly k rozvoji regionu. O počinech fyzických osob hlasovala během března široká veřejnost, vítězné projekty právnických osob vybrala odborná porota. Dobroutovská kaplička, nominovaná pro nás neznámým člověkem, vyhrála v kategorii právnických osob, oblast sídel, staveb a bydlení. Tisková zpráva. Video na YouTube.
 • článek na serveru irozhlas.cz (4.k května 2019).

Veřejná sbírka

Nyní jsme svědky nového pokusu. V červnu roku 2010 bylo na vedení kraje Vysočina zažádáno o povolení veřejné sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. Následně, od 1.8. 2010 do 14.6. 2013 byla sbírka povolena a nahlášena na Ministerstvo vnitra ČR. Garantem sbírky a tedy i příjemcem daru byla Obec Dobroutov. V první části stavby (hrubá stavba - léto 2013) se sešlo všech potřebných ... tis. Kč.

Nestát stranou

Proč na stavbu přispět? Stavba kaple nepřináší na první pohled žádný užitek. Mnozí mohou zmínit i aktuální ekonomickou situaci. Důvody mohou být různé a každý si je musí najít sám. Osobní radosti a starosti, snaha přispět na dobrou věc nebo prostě jen snaha nechtít stát stranou? Prosté přihlášení se ke kulturnímu a duchovnímu dědictví naší země? Něco dobrého po sobě zanechat? To je na každém z nás.

Architektura

Vítězný návrh kaple - více zde

V průběhu roku 2011 bylo osloveno několik kvalitních architektů zda by neměli zájem vypracovat studii své představy kaple v Dobroutově. Pět z nich - Zdeněk Baueršíma, Eva Křečková, Eliška Kuklová, Jiří Mojžíš a Zdeněk Baueršíma - nabídku přijalo a každý z nich vypracoval svůj návrh kaple. Termín odevzdání - únor 2012. V březnu 2012 jsme vybírali vítězný návrh - a ten, bohužel, musel být jen jeden. Ze všech návrhů, které nadchli svoji kvalitou a zajímavými myšlenkami, byl nakonec, po těžkém rozhodování, vybrán návrh Zdeňka Baueršímy. Ten si zde můžete i prohlédnout zde. Předběžný rozpočet pro stavbu realizovanou svépomocí je 500 tis. Kč.


Pozemek pro stavbu je již v této chvíli znám a byl schválen obecním zastupitelstvem. Jde o pozemkovou parcelu č. 39/2. Tato parcela se nachází u hráze návesního rybníka, pod parcelami určenými k nové zástavbě. Jde v podstatě o velmi prudkou stráň sevřenou mezi dvěma cestami, s mírnější středovou částí. Podrobný výškopis ochotně vypracoval Lukáš Horský a naleznete jej - spolu s fotografiemi - zde.

Finanční náklady

Kaplička
Rok Dary obyvatel Obec Dobroutov Dotace MMR Celkem
2013 299.930,- 11.480,- 311.400,-
2014 90.000,- 36.000,- 126.000,-
2015 104.450,- 15.615,- 120.065,-
2016 15.000,- 305.000,- 293.000,- 613.000,-
2017 19.200,- 22.800,- 42.000,-
2018 42.000,- 10.000,- 52.000,-
2019 250.000,-
Celkem 647.000,- 621.000,- 292.000,- 1.560.000,-

Harmonogram

2013

 • 4.května - rovnání prken do rázů
 • 4. května - skrývka a příjezdová cesta
 • 7.května - hutnění náspu a cesty, vyměření základů
 • 8.května - bagrování základů, betonování základů, pokládka prvního šáru šalovek
 • 17.května - navážení kamene pod desku, bednění základové desky
 • 24.května - betonování základové desky
 • 30.května - zdění 1-4. šár cihel
 • 8.června - 5-8. šár cihel
 • 15-16.června - bednění věnce
 • 29.června - lití věnce
 • 5. červenec - stavba štítu
 • 12. červenec - dokončení štítu
 • ...

2014

 • ...
 • 28. června - dokončení venkovní hrubé omítky
 • 25. září - natáhnutí finální venkovní omítky
 • 2. října - instalace štítového okna (kříž)
 • 17. října - malování omítky, oplechování štítového okna, začátek prací na šikminách
 • 18. října - první osazení futer a dveří, demontáž venkovního lešení
 • 6.prosince - izolace šikmin + palubky, osazení futer

2015

 • únor,březen - sádrokartonový podhled - montáž
 • 30. července - betonáž schodku u dveří
 • 10. října - položení kamenné dlažby na schod u dveří
 • 11. října - instalace kamenných nohou obětního stolu
 • 5. prosince - montáž LED osvětlení
 • 6. prosince - instalace krycí dřevěné lišty LED osvětlení
 • 28. prosince - kolaudace


Seznam dárců:

Na kapli finančně přispěli: p. Vébr ze Stříteže - dobroutovský rodák, manželé Havlíčkovi, manželé Vackovi, rodina Vavrouškova, Zezula Josef, manželé Kratochvílovi, Kratochvíl František a Joanna Ut-seong Sio, Vlk Václav, Strnad Karel, Strnadová Marie, Vavroušek Václav, Hintenaus Bohumír, rodina Hintenausova - č.p. 52, Kořínková Marie, firma KESS, pí. Havlíčková z Polné, Neuman Alois z Janovic, Kořínková Marie, Jelínková Anna, Rejdová Ivanka, Rosická Eva, Petr a Marie Rosických, manželé Mutlovi z Polné, Tlačbabovi ze Záborné, Půžovi Polná, Chvátal Miloslav - Polná, Družstvo Vysočina, Lesní družstvo v Polné, Dar polenské farnosti, Bárta Pavel - Polná, Večeřa Dobronín, Stehlík Josef - Polná, Doškovi, Lavičkovi č.p. 80, Šlégl Roman, Jirková Anna, Vinklerová Pardubice, Horský Polná, Chvátal Josef (Žďár n/S), Vacek Miroslav, Havlíčkovi Polná, Nováková Polná, Otisková - Růžička, Horský Polná, Tůmová Polná, Rejda MuDr., Višinkovi, IP Izolace, Musilová Brzkov, Gabriel Věžnice, Ulaková, Vackovi Jiří a Jan - Záborná, Trávníčková, Matějka Miloš ml. a další anonymní dárci


Top 15 dárců
Jméno Částka
Strnadovi 55.000,-
Vavroušek Václav 48.000,-
Sbírka v kostele v Polné 45.000,-
Havlíčkovi 40.000,-
Rosická Eva 35.000,-
Zezula Josef 35.000,-
Kratochvílovi 35.000,-
Družstvo Vysočina 34.000,-
Himtenausovi č.p. 44 27.000,-
Vavrouškovi, č.p. 63 21.000,-
Chvátal Miloslav, Polná 20.000,-
Kratochvíl František a Joanna Ut-seong Sio 20.000,-
Lesní družstvo v Polné 15.000,-
Hintenausovi č.p. 52 15.000,-
IP Izolace 13.000,-

Svůj čas a um věnovali:

 • Lukáš Horský při přípravě výškopisu
 • Ing. arch. Zdeněk Baueršíma - architektonická studie kaple
 • Ing. Petra Křečková - architektonická studie kaple
 • Ing. Eliška Kuklová - architektonická studie kaple
 • doc. Ing. arch. akad. arch. Jiří Mojžíš - architektonická studie kaple
 • Ing. arch. Antonín Vyhlídal - architektonická studie kaple
 • Ing. Pavel Svoboda - stavebnní dozor
 • Libor Nekula - bednění věnce a říms, dokončení krovu, palubky, fólie, laťování, pokládka krytiny
 • bratři Jan, Milan a Ladislav Klímovi - část stavby krovu
 • bratři Smejkalovi - výroba armovacích košů do věnce
 • Oldřich Novák - ramenák na klenbu dveří, palubky na šikmých římsách, zaklopení světel, oprava dveří
 • Karel Coufal - kotvení krovu do věnce
 • p. Sobotka - obsluha autojeřábu
 • Libor Vlk - pokládka dlažby
 • Ivo Řehák - instalace LED osvětlení
 • Ladislav Hrnčíř - oplechování oken

Materiální podpora:

 • Obec Dobroutov - bezplatné zapůjčení techniky (traktor, míchačka) na celou stavbu
 • Centrostav Jihlava - výrazná sleva na stavební materiál
 • Rekostav Polná - sleva při zápůjčce bagru
 • Bratří Klímové (pila Dvořák, Nadějov) - bezplatný pořez krovu
 • Jaroslav Došek - bezplatná obsluha bagru při skrývce
 • Myslivecké sdružení Dobroutov - sběr kamene do základů
 • ZOD Vysočina - bezplatné zapůjčení autojeřábu
 • Stavebniny Smejkal - sleva při nákupu stavebního materiálu
 • Pavel Maroň - zápujčka kontejneru na beton
 • IP Izolance Polná - Izolace na krov zdarma
 • Hasoft Polná - Lepenka, parotěsné a paropropustné fólie zdarma, dlažba, vnitřní osvětlení
 • Ing. Marie Kratochvílová - dřevo na krov, zápůjčka traktoru a další techniky
 • Jiří Tesař, Kamenná - okno