Z Dobroutov

Přejít na: navigace, hledání

Obec Dobroutov je vzdálena 2 km jižně od Polné, od krajského města Jihlavy 13 km severovýchodně, kraj Vysočina. Je položena v severozápadní části Křižanovské vrchoviny na českomoravském pomezí, při silnici II. třídy č.351, spojující Polnou a Třebíč. Obec leží ve výšce 517 m n. m. Katastrální území má rozlohu 1012 ha a zahrnuje např. Ochoz - největší lesní komplex na Polensku. Počet obyvatel:

 • 459 (1826)
 • 506 (1869)
 • 472 (1903)
 • 353 (1950)
 • 246 (1980)
 • 248 (2002)
 • 269 (2009)
 • 272 (2012)
 • 275 (2013)
 • 280 (2014)
 • 292 (2017)
 • 294 (2018)
 • 296 (2019)

Z historie Dobroutova

Nejstarší písemná zmínka je z roku 1356 v listině Čeňka z Lipé. Dobroutov byl po staletí součástí polenského panství. V 19. století byla obec po Polné a Nížkově třetí největší na Polensku. V roce 1826 byla v obci zřízena škola; v roce 1902 navštěvovalo již dvoutřídní školu 67 žáků. V roce 1903 byl založen Sbor dobrovolných hasičů. Od nepaměti byl v místě v provozu mlýn zvaný "Krcálek", původně dřevěný, po roce 1945 majitelem Václavem Vlkem přestavený a vybavený moderním zařízením. Uzavřen byl v roce 1960. K mlýnu se váže pověst o hastrmanovi. Po skončení druhé světové války se v obci zdržoval početný rumunský prapor. Vojáci při svém odchodu postavili uprostřed návsi v upomínku na padlé památný rumunský kříž. Po roce 1948 bylo ze vsi akčním výborem KSČ násilně vystěhováno několik selských rodin. V roce 1958 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo, v roce 1974 připojené k JZD Vysočina se sídlem v Janovicích.

Historické a kulturní zvláštnosti

Uprostřed návsi u potoka, naproti čp. 48, stojí smírčí kámen (75-55-18 cm) s vytesaným křížem, postavený dle pověsti počátkem 19. století na památku dvou francouzských vojáků, kteří zde údajně zahynuli v souboji o hezkou dívku. K obci se váže několik zajímavých pověstí(uloženy v archivu klubu Za historickou Polnou). Dřevěný (březový) rumunský kříž z roku 1945 byl nahrazen věrnou trvalou imitací z ocelových trubek. Na okraji obce se dochovaly dva prastaré sklepy (lochy), vestavěné do stráně. Při silnici do Polné, v místě, kde při Zhořském potoce stávala velká selská usedlost (v roce 1652 uváděná jako pustá), stojí socha sv. Jana Křtitele - dílo polenského sochaře Václava Viktora Morávka. Za pozornost stojí malby na splavu návesního rybníka od výtvarníka, polenského učitele Josefa Kosa (1914 - 1989).

Místní tradice a sport

Pravidelně se "drží" masopustní průvod maškar s hudbou, tradice se provozovala i v dobách omezování a zákazu - v období tzv. normalizace. V obci se v minulosti hrálo loutkové i ochotnické divadlo. V bývalém lomu na durbachit na okraji obce, kde se údajně ještě v 18. století těžil také grafit, je v současné době sportovní střelnice Klubu vojáků v záloze. Dlouho tradici má v Dobroutově také místní Dobrovolný sbor hasičů a hasičský sport. Na regionálních soutěžích se družstvo žen umisťuje pravidelně na prvním místě.